מחקר

זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב 2013-2014

שיעור הזכאות לתעודת בגרות מתוך כלל בני/ות ה-17 בישוב, עבור יישובים בעלי אוכלוסייה של 10,000 תושבים ומעלה. מתוך "תמונת מצב חברתית 2015"

להורדת המסמך המלא

דרך המלך לעתיד אישי וכלכלי-חברתי טוב יותר היא רכישת חינוך והשכלה גבוהה. אלא שנכון לשנת 2014, רק 29.1% מבני/ות הנוער שהיו בני/ות 17 בשנת 2006 התחילו ללמוד במוסד ישראלי להשכלה גבוהה.

ההסבר העיקרי לשיעור הנמוך של המגיעים להשכלה גבוהה הוא השיעור הנמוך של בני הנוער המקבלים תעודת בגרות. בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת, שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב קבוצת הגיל (גילאי 17) עלה ב-10 נקודות אחוז בכל עשור: מ-20% מקבוצת הגיל ב-1980 ל-30% ב-1990 ול-40% בשנת 2000.

בעשור הראשון של המאה ה-21, שיעור הזכאות ידע עליות ומורדות, אך בסיכומו של דבר לא הגיע ל-50%. רק ב-2013, לראשונה, עלה שיעור הזכאים ל-53.4%,אלא שכבר ב-2014 נרשמה ירידה קלה.

זכאים לתעודת בגרות כאחוז מבני/ות 17, 2014-2003. מקור: מרכז אדוה, תמונת מצב חברתית 2015

להלן מוצגים נתוני הזכאות לתעודת בגרות לשנת 2014 לפי יישוב, עבור יישובים בעלי אוכלוסייה של 10,000 תושבים ומעלה. ניתן להבחין כי שיעורי הזכאות הגבוהים ביותר – בין60% ל-90% – נרשמו ביישובים מבוססים, וכי שיעורי הזכאות הנמוכים ביותר נרשמו ביישובים ערביים ובכמה מעיירות פיתוח.

זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב, 2013/14. מקור: מרכז אדוה, תמונת מצב חברתית 2015