נייר מדיניות

מניעת העלאה חטופה של גיל זכאות נשים לקצבת זקנה תלוית הכנסה ונקיטת צעדים להגנה על נשים

מכתב מטעם מרכז אדוה ושדולת הנשים בישראל ליו"ר ועדת הכספים בכנסת, לקראת דיון בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים

להורדת המסמך המלא

מכתב שנשלח מטעם מרכז אדוה ושדולת הנשים בישראל לקראת הדיון שיתקיים בוועדת הכספים בנושא "מצבן הכספי של קרנות הפנסיה הוותיקות עקב אי העלאת גיל הפרישה לנשים". אנו דורשות מחברי הוועדה לפעול בכל הכלים המצויים ברשותם כדי למנוע נקיטת צעדים חטופים להעלאת גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים, מבלי שיינקטו במקביל צעדים משלימים להגנה על נשים אשר צפויות להיפגע מהמהלך.

 

 

[embeddoc url="https://adva.org/wp-content/uploads/2019/06/נייר-עמדה-שדולת-הנשים-ומרכז-אדוה-לקראת-הדיון-בנושא-גיל-הפרישה-4.6.19.pdf" viewer="google"]