ד"ר מייסלון דלאשה

חברת ועד מנהל

חוקרת, כותבת ופעילה חברתית. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בהשלכות ההפרדה הדתית-לאומית וכלכלית בין בתי הספר על עתידם של התלמידים. בעלת תואר שני בסוציולוגיה ותואר ראשון בסוציולוגיה ולימודי נשים ומגדר. מרצה באוניברסיטת תל-אביב בחוג לסוציולוגיה בקורס "واحد.ة على אחד.ת", הדן בחוויות החיים של פלסטיניות.ים ויהודים/ות, לבין סוגיות כלליות בסוציולוגיה פוליטית, אי שוויון חברתי ופוליטיקה של מרחב ושפה.

חברת הנהלה בעמותת 972+ וחברה בוועדת החינוך הערבי בוועדת המעקב העליונה. הייתה שותפה למיזם "הנכחת השפה הערבית במרחב האקדמי בישראל" ולהקמת סדרת "מכתוב", במכון ון ליר.