ד"ר תוויבה מג'דוב

חברת ועד מנהל

בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב. את הדוקטורט שלה עסק בחוויית הרווקות המאוחרת בקרב נשים וגברים בחברה הפלסטינית. היום, היא פוסט-דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון. בהנחייתו של ד"ר אסף משולם. מחקרם של משולם ומג'דוב עוסק בבחירת בי"ס (school choice) של הורים ערבים-פלסטינים בישראל. תחומי העניין של תוויבה הם החברה הפלסטינית; חינוך, תרבות, מגדר ורווקות; גזענות ואי שוויון.