הערות על תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנים 2018-2017 מנקודת מבט מגדרית

מבט מגדרי על מסמך עיקרי התקציב לשנים 2018-2017. המסמך מתייחס בעיקר לסעיפים שיש בהם בכדי להשפיע על מצבן הכלכלי של נשים כולל סוגיות של מיסוי, הכנסה בעת פרישה מעבודה, שירותים תומכים באימהות עובדות ושירותי תחבורה ודיור

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

מסמך זה מציג מבט מגדרי על מסמך עיקרי התקציב לשנים 2018-2017, שפורסם על ידי משרד האוצר באוקטובר 2016 ועל סעיפים נבחרים מחוק ההסדרים. המסמך יתייחס בעיקר לסעיפים שיש בהם בכדי להשפיע על מצבן הכלכלי של נשים כולל סוגיות של מיסוי, הכנסה בעת פרישה מעבודה, שירותים תומכים באימהות עובדות ושירותי תחבורה ודיור.

במסמך נפרד נציג את הערותינו על הניתוח המגדרי שערכו השנה משרדי הממשלה, בהתאם להחלטת ממשלה 2084 משנת 2014 הקובעת יישום הדרגתי של ניתוח מגדרי בתקציביהם של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. בתקציב לשנים 2018-2017 חלה חובת ניתוח בהיקף של 70% ו-100% מסעיפי התקציב בהתאמה.