מחקר

בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים: מצגת אינפוגרפיקה

אינפוגרפיקה לפרסום "בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים" של פרוייקט "שוות ערך-לקידום שכר שווה"

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

פערי שכר מגדריים בשוק העבודה נובעים במידה רבה מבידול תעסוקתי, מן העובדה שנשים מתרכזות בענפים ובמשלחי־יד נבדלים ומתוגמלים פחות מאלה של גברים. משלחי־יד בהם מרוכזות נשים מאופיינים במעמד, תנאים ושכר נמוכים יותר. התיגמול הפחות, מצדו, מבוסס על הערכה שונה של "שוויים" של משלחי היד הנשיים והגבריים למשק.

מצגת זו מבוססת על הפרסום: "בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים" מאת נוגה דגן-בוזגלו ויעל חסון.

לצפייה במצגת לחצו על התמונה: צילום: מרכז אדוה