קורס כלכלה חברתית ותקציב מוניציפאלי

הצעה לקורס לתושבים/ות ופעילים/ות חברתים/ות

למה חשוב ללמוד על התקציב המוניציפאלי?
התקציב העירוני מהווה את תוכנית הפעולה הכלכלית לפיה עובדת הרשות המקומית. באמצעותו מבטאת הרשות המקומית את מדיניותה בתחומי אחריותה המרכזיים ואת האופן בו היא מתכוונת להוציאה מהכוח אל הפועל. על אף חשיבותו והשפעתו של התקציב המקומי על חייהם של התושבים, מעטים בלבד מעורבים בתהליך עיצובו ורבים מתושבי היישוב אינם מודעים כלל לפרטיו.

קהל יעד:
הקורס מיועד לקבוצות של תושבים/ות, סטודנטים/ות, פעילים/ות חברתיים/ות, צוותים של ארגונים חברתיים ומוסדות ציבוריים – המעוניינים להרחיב את הידע אודות סוגיות כלכליות-חברתיות בישראל ומבקשים לפעול ולהשפיע עליה, ברמה הארצית והמקומית.

מטרות הקורס :
• לימוד של מושגי יסוד בכלכלה ועם סוגיות עיקריות בכלכלה חברתית.
• פיתוח התבוננות ביקורתית במדיניות כלכלית, והשפעותיה על המציאות החברתית.
• היכרות עם תהליכי עיצוב התקציב המוניציפאלי והשפעתו על תושבי הרשות המקומית.
• דיון במדיניות כלכלית-חברתית רצויה ובדרכים האפשרויות לעצבה.

תוכנית הקורס:
התוכנית בנויה מ- 10 מפגשים של שעה וחצי. ההרצאות יינתנו ע"י מרצות/ים מצוות המרצים של מרכז אדוה ומארגונים חברתיים ומוסדות נוספים.

1. השלטון המקומי והמדיניות החברתית-כלכלית בישראל.
2. הרשות המקומית ומועצת העיר: מי אלו המנהלים את העיר?
3. מבוא לתקציב מוניציפאלי: בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי
4. עיצוב התקציב המוניציפאלי: כיצד מחליטים מה הכולל התקציב?
5. איך אפשר לקרוא את זה? תרגיל קריאה בתקציב המקומי.
6. אי-שוויון במערכת החינוך: תקציבי החינוך ברשויות המקומיות
7. שירותי רווחה בעידן של צמצום תקציבי: תקציבי הרווחה ברשויות המקומיות
8. תכנון עיר-האם הציבור יכול להשפיע?
9. מדיניות כלכלית-חברתית מנקודת מבט מגדרית.
10. כוחם של תושבים: דרכים להשפעה על השלטון המקומי.

* התוכנית ניתנת לשינוי ולהתאמה לצרכי הקבוצה. ניתן לשלב בקורס תכנים נוספים ממגוון הנושאים בהם עוסק מרכז אדוה.