נשים לתקציב הוגן: הטמעת חשיבה מגדרית בתקציב

פורום "נשים לתקציב הוגן" הוקם באוגוסט 2004. הפורום מונה עשרות נשים מארגונים חברתיים, ארגוני זכויות אדם וגופים אקדמיים. הפורום פועל לקידום מדיניות כלכלית הוגנת לנשים באמצעות ניתוח מגדרי של תקציבים ממשלתיים.

מטרות "נשים לתקציב הוגן":

 • העלאה לדיון ציבורי ופרלמנטרי את השלכותיה המגדריות של המדיניות הכלכלית.
 • ייעוץ בפיתוח כלים ואסטרטגיות לניתוח מגדרי במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים.
 • יצירת שקיפות: איסוף, ניתוח ופרסום של נתונים מגדריים.
 • עידוד מבקר המדינה להשתמש בעדשה מגדרית בבואו לבחון את פעולות הממשלה.
 • מינוי מומחיות בשכר לתקציב הוגן לנשים במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים.
 • הטמעת חובת התייחסות לשיקולי מגדר בעת דיוני ועדות הכנסת באישור סעיפי התקציב.
 • הרחבת שיתוף הפעולה עם ארגוני נשים וארגונים חברתיים בנושאים של שוויון מגדרי במדיניות הכלכלית.

פעילות "נשים לתקציב הוגן":

 • ניתוח מגדרי של תכניות, פרויקטים והחלטות ממשלה.
 • כתיבה והפצה של ניירות עמדה בנושאים של תקציב ומגדר.
 • עבודת לובי מול נשות ואנשי מפתח בכנסת, במשרדי ממשלה, ברשויות השלטון המקומי ובגופים כלכליים.
 • ארגון סדנאות וימי עיון למקבלי החלטות, לתקשורת ולקהל הרחב.
 • הסברה מול כלי התקשורת.