מגדר ותקציב ברשויות מקומיות – באר שבע

פרויקטים של בוגרות קורס 2011

להורדת המסמך המלא

הפרויקטים המוצגים כאן נערכו על ידי בוגרות הקורס "מגדר ותקציב ברשויות מקומיות": עובדות עירייה ופעילות קהילתיות. הפרויקטים נעשו בהתבסס על הידע שנרכש בקורס. כל פרויקט מהווה מודל הניתן לשכפול ברשויות נוספות. מרבית הפרויקטים עסקו במיפוי תחומים של אי שוויון מגדרי, בעיקר ייצוג נשים בתפקידים שונים ותנאי העסקתן. חלק מהפרויקטים מלווה בהמלצות וחלק מהמגישות כבר פתחו בפעילות לצמצום אי השוויון. המיפוי התבסס על נתונים של גורמים שונים ברשות המקומית. פעילות המיפוי כשלעצמה יצרה מאגר נתונים לגבי עובדי העירייה והיבטים מגדריים של פעילותה. מאגר זה יכול לשמש בסיס לפעילות האחראית על מעמד האישה בעירייה כמו גם לפעילות של בוגרות הקורס ועובדות העירייה. שני פרויקטים עסקו בפעילות בתחום הרווחה, פעילות שיש לה היבט מגדרי בולט, שכן מדובר בשירותים שהנהנות מהם הן בעיקר נשים. פרויקט אחר הוא מיזם חברתי שנועד לשפר את מצבן התעסוקתי של נשים מקהילות מוחלשות בנגב.