מגדר ותקציב ברשויות המקומיות

שוויון מגדרי ברשויות מקומיות באר-שבע

פרויקטים של בוגרות קורס באר שבע 2011

להורדת המסמך המלא

הפרויקטים המוצגים כאן נערכו על ידי בוגרות הקורס "תקציב ומגדר ברשויות המקומיות" : עובדות עירייה ופעילות קהילתיות. הפרויקטים נעשו בהתבסס על הידע שנרכש בקורס. כל פרויקט מהווה מודל הניתן לשכפול ברשויות נוספות.