מפסידות ומפסידים ממדיניות המיסוי

ההשלכות של הפחתת המסים, על ציבור הנשים והגברים בישראל משנת 2003

להורדת המסמך המלא
נייר זה בוחן את ההשלכות של הפחתת המסים, על ציבור הנשים והגברים בישראל משנת 2003. ממצאי הנייר מצביעים על כך שלהפחתת המיסים שבוצעה ולזו המוצעת יש השלכות מגדריות מרחיקות לכת. לאור פערי השכר הקיימים ממילא בין נשים וגברים, הפחתת מס הכנסה, מגדילה את ההכנסה הפנויה של גברים ומעמיקה את הפערים המגדריים בהכנסות.