מדריך: ניתוח מגדרי בתקציבי הרשויות המקומיות

מדריך זה מציע קווים מנחים לניתוח מגדרי של תקציבים ברשויות מקומיות. המטרה העיקרית של ניתוח מגדרי היא שיפור הקצאת התקציבים לשירותים השונים באופן שתספק מענה לצרכים של נשים וגברים, תושבי הרשות המקומית

להורדת המסמך המלא

המדריך מבוסס על מדריכים בינלאומיים ועל מודלים לניתוח מגדרי של תקציבים שנעשה בהם שימוש במדינות רבות. כמו כן מבוסס המדריך על הניסיון שנצבר במסגרת העבודה של פורום "נשים לתקציב הוגן” ושל מרכז אדוה במהלך השנים האחרונות ברשויות מקומיות שונות בארץ.

המדריך כולל שלושה מודלים:
מודל לניתוח מגדרי של תקציבי תכניות ופרויקטים עירוניים. מטרתו של מודל זה היא לחשוף
את האופן שבו ההוצאה הציבורית על שירותים ותכניות עירוניות מתחלקת בין נשים וגברים ובמידת
הצורך, לשנותם כך שיתנו מענה טוב יותר לצרכים של נשים וגברים העושים בהם שימוש.
מודל לניתוח רוחב על פי קבוצות יעד המספק מבט רוחבי על קבוצה חברתית מקרב תושבי העיר,
שברצוננו לבחון את מצבה ו/או לפעול לשיפורו. המודל מאפשר להעריך באמצעות ספר התקציב
את ההקצאה הכוללת של העירייה לקבוצה זו תוך בחינה של ההקצאות הרלוונטיות לה בכל אחד
מאגפי העירייה.
מודל לניתוח מגדרי של דפוסי תעסוקה ושכר והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות ברשות
המקומית. מודל זה יספק ניתוח מגדרי של תנאי העבודה והשכר של עובדי ועובדות הרשות
המקומית בדרגים השונים וכן בחינה של שיעור הנשים והגברים המכהנים בתפקידי הניהול, במועצת
העיר, בוועדות העירוניות ובדירקטוריונים של החברות העירוניות.