ומה על האישה העובדת?

הערות מגדריות לתכנית הכלכלית לשנים 2013-2014

להורדת המסמך המלא

ניתוח מגדרי של תקציב המדינה תומך בשיפור המדיניות החברתית והכלכלית בכך שהוא משפר את היעילות הכלכלית שכן הוא מאפשר שימוש אפקטיבי יותר במשאבים הכלכליים; ומשפר את השירותים המוענקים לתושבים ולתושבות מאחר וצרכיהם כצרכנים של שירותים אלה ברורים יותר ומובאים בחשבון.

תקציב 2013-2014 פוגע בנשים ובעיקר בשתי קבוצות עיקריות: אמהות עובדות ונשים המשתכרות שכר נמוך. בכך, במקום לשמש כלי לצמצום פערים כלכליים בין נשים וגברים, עלול התקציב להרחיב פערים אלה.