מחקר

פערי שכר בין נשים וגברים במגזר הציבורי 2013

נשים מהוות קרוב למחצית מכוח העבודה האזרחי בישראל – 47% בשנת 2011 (הלמ"ס, 2012. לוח 12.1). פערי השכר בין נשים וגברים נותרו יציבים למדי בעשור האחרון ועמדו על 37% לחודש ו-17% לשעה (סבירסקי וקונור-אטיאס, 2012). המגזר הציבורי בישראל הוא המעסיק הגדול ביותר של נשים: נשים מהוות 65% מכלל העובדים בו, בהשוואה ל-45% מכלל העובדים במגזר … להמשיך לקרוא פערי שכר בין נשים וגברים במגזר הציבורי 2013

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

נשים מהוות קרוב למחצית מכוח העבודה האזרחי בישראל – 47% בשנת 2011 (הלמ"ס,
2012. לוח 12.1). פערי השכר בין נשים וגברים נותרו יציבים למדי בעשור האחרון ועמדו
על 37% לחודש ו-17% לשעה (סבירסקי וקונור-אטיאס, 2012).

המגזר הציבורי בישראל הוא המעסיק הגדול ביותר של נשים: נשים מהוות 65%
מכלל העובדים בו, בהשוואה ל-45% מכלל העובדים במגזר הפרטי (הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה, להלן הלמ"ס, 15.2.2012). על אף המודעות הגוברת לנושא, במגזר
הציבורי קיימים עדיין פערי שכר ניכרים בין נשים וגברים. על כך ניתן ללמוד מהדו"ח
לשנת 2011 שפירסם לאחרונה הממונה על השכר במשרד האוצר וכולל נתונים מגדריים רבים.

הרחבת הניתוח המגדרי בדו"ח הממונה היא תוצר של פעילותם המשותפת
של ארגונים פמיניסטיים בשנים 2011-2010. ארגונים אלה פעלו במסגרת קבוצת פעולה אל מול
הממונה על השכר במשרד האוצר, במטרה לשפר את הניתוח המגדרי בדו"חות השנתיים
שהוא מפרסם.
כתוצאה מפעילות זו, הורחב הניתוח המגדרי של נתוני שכר של עובדי ועובדות שירות
המדינה ועל כך יש לברך. הניתוח כולל פילוח מגדרי של מספר משרות, ממוצע שכר פנסיוני,
שכר ברוטו, שעות נוספות, החזרי הוצאות ומאפייני המשרות.