למה חשוב לאסוף נתונים לפי מגדר? המקרה של משרד התמ"ת

במשרד התמ"ת לא ניתן לעשות ניתוח מגדרי של הפעילויות מן הסיבה הפשוטה שהאגפים השונים אינם אוספים נתונים לפי מגדר. בהיעדר פילוחים לפי מגדר, ומתוך רצון לקדם את הנושא של ניתוח מגדרי של תוכניות ותקציבים ממלכתיים, המסמך הנוכחי מצביע על תחומים בהם רצוי לאסוף נתונים לפי מגדר – ועל התועלת שיכולה לנבוע מנתונים שכאלה

להורדת המסמך המלא

ג'נדר מיינטרימינג (gender mainstreaming) מהווה גישה חדשה לבנייה ולבחינה של פעילויות ממשלתיות ומוניציפליות. השיטה תורמת להגברת השקיפות וההתאמה לצורכי בני/ות שני המינים. השיטה מייצגת דרך חדשה להגביר את השוויון בין נשים וגברים באמצעות זיהוי השוני בין בני/ות שני המינים.

מה דורשת שיטת הגינדר מיינסטרימינג? ראשית, היא דורשת קיומו של עניין בהגברת השוויון בין המינים ומוכנות לקדם את השוויון ברמת המשרד הממשלתי. שנית, היא דורשת נתונים על מקבלי שירותים בכוח ובפועל ועל נותני השירותים, כשהם מפולחים לפי מגדר.

במשרד התמ"ת לא ניתן לעשות ניתוח מגדרי של הפעילויות מן הסיבה הפשוטה שהאגפים השונים אינם אוספים נתונים לפי מגדר. בהיעדר פילוחים לפי מגדר, ומתוך רצון לקדם את הנושא של ניתוח מגדרי של תוכניות ותקציבים ממלכתיים, המסמך הנוכחי מצביע על תחומים בהם רצוי לאסוף נתונים לפי מגדר – ועל התועלת שיכולה לנבוע מנתונים שכאלה.