נייר מדיניות

קרן העושר הישראלית: אם לבטל, אז לבטל עד הסוף

הערות על הצעת ראש הממשלה נתניהו לתיקון חוק "הקרן לאזרחי ישראל"

להורדת המסמך המלא

בשנת 2014 הוקמה בחוק "הקרן לאזרחי ישראל", קרן עושר ריבונית בה מופקדים חלק מכספי המיסים שחברות קידוחי הגז נדרשות לשלם למדינה. כספים אלה – כך נקבע בחוק – יושקעו בחו"ל, ואילו פירות ההשקעה יחולקו טיפין טיפין, משך עשרות שנים, לטובת אזרחי המדינה. ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו, תמך בחקיקה והתגאה בה.

בעקבות החוק הוקמו גופים שונים לניהול הקרן והשקעותיה: מועצת הקרן, ועדת השקעות וועדת ביקורת. נציגי ציבור, שנדרשים לאייש כל אחד מגופים אלה, נבחרו בסיוע של ועדת איתור שהוקמה גם היא, בראשות שופט בדימוס. בבנק ישראל הוקמה מחלקה חדשה לניהול כספי הקרן. ביוני 2022, משנצבר בקרן סכום של מיליארד ₪, החלה הקרן את פעילותה, כמצוות המחוקק.

חודשים ספורים מאוחר יותר, החליט אותו נתניהו שתמך בהתלהבות בחוק – על שינוי תפקידה של הקרן מן היסוד. הוא דאג לכלול בהסכמים הקואליציוניים סעיף בדבר תיקון החוק, כך שהממשלה תוכל להוציא כספים מהקרן לטובת מימון תשתיות דיור ותחבורה.

כפי שנבקש להראות, החוק נחקק בשנת 2014 על בסיס הערכה מופרזת לחלוטין ביחס להיקף הכספים שיוזרמו לקרן. על כן, ולו בחכמה שבדיעבד, ניתן לומר שלא היה מקום לחוקקו מלכתחילה. ועדיין, השאלה הנשאלת היא: משנחקק החוק, האם מוצדק כיום לבטלו? התשובה מורכבת, ותלויה בין השאר בעמדה ביחס להתנהלותה של הממשלה הנוכחית.

דבר אחד ברור: אם הממשלה מתכוונת גם כך לרוקן את הקרן מתוכן וממהות, עדיף לבטלה כליל. אין כל צידוק להשאיר קרן מקרטעת, שרוקנה מרוב כספיה, ונותרה רק עם כותרת, ועם מנגנון בירוקרטי. אין סיבה להשאיר לנתניהו "קופה קטנה" שממנה יוכל לקחת כסף קטן מפעם לפעם, ומבלי לחרוג – למראית עין, כמובן – ממסגרת התקציב.

ראש הממשלה, שמרבה לרומם את חשיבות המשילות, רוצה לבטל מיזם שהוא עצמו הוביל וקידם רק לפני פחות מעשור? שיתכבד ויעשה זאת בדלת הראשית: ביטול החוק, בלא כחל וסרק.

ומה באשר להשקעה רצינית בתשתיות חברתיות ובטובת הדורות הבאים? זו כבר תצריך ממשלה עתידית, שתראה את טובתם של כל תושבי הארץ לנגד עיניה. ממשלה כזו תידרש לצעד דחוף בהרבה: ביטול כלל ההוצאה שנכפה על ידי משרד האוצר. האחרון כופה חנק תקציבי מתמשך ומונע כל דיון רציני בהיקף ובסוג ההשקעה הציבורית הנדרשת. בהיעדרה, נישאר כבולים להקצאת פירורים סקטוריאליים ולחיזוק המגמות האנטי־דמוקרטיות שהממשלה הנוכחית מקדמת.