הערות מגדריות על חוק ההסדרים והטבות המס לשנת 2019

מבט מגדרי על סעיפים נבחרים מחוק ההסדרים לשנת 2019 ועל פרק הטבות המס המופיע במסמך עיקרי התקציב לשנת 2019. המסמך מתייחס בעיקר לסעיפים שיש בהם בכדי להשפיע על מצבן הכלכלי של נשים

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

תקצוב מגדרי מתייחס לעבודת ניתוח ומעקב רגיש־מגדר אחר תהליכי תכנון, הכנה, ביצוע ובקרה של התקציב. ניתוח מגדרי של תקציב המדינה ושל תהליך הכנתו משקף כיצד מחולקים המשאבים הציבוריים בין נשים וגברים וכיצד חלוקה זו הולמת את הצרכים, המיקום החברתי וסדרי העדיפויות של נשים וגברים, נערות ונערים, ילדות וילדים. תקצוב מגדרי הוא אסטרטגיה לקידום מעמדן של נשים ולצמצום אי השוויון המגדרי בחברה.

מסמך זה מציג מבט מגדרי על סעיפים נבחרים מחוק ההסדרים לשנת 2019 ועל פרק הטבות המס המופיע במסמך עיקרי התקציב לשנת 2019, שפורסם על ידי משרד האוצר בפברואר 2018. המסמך יתייחס בעיקר לסעיפים שיש בהם בכדי להשפיע על מצבן הכלכלי של נשים.

מסמך זה עוסק בסוגיות הבאות: הטבות מס ליחידים/ות במבט מגדרי, מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי) דחיית חוק יום לימודים ארוך לשנת 2022 והשינויים בגמלת הסיעוד.

במסמך נפרד אנו מציגות את הערותינו הראשונות על הניתוח המגדרי שערכו השנה משרדי הממשלה, בהתאם להחלטת ממשלה 2084 משנת 2014 הקובעת יישום הדרגתי של ניתוח מגדרי בתקציביהם של משרדי הממשלה ויחידות הסמך.