העלייה מברית-המועצות לשעבר: תמונת מצב בשוק העבודה

מאז התפרקות ברית־המועצות, קרוב למיליון עולים הגיעו משם לישראל. כיצד השתלבה העלייה מברית המועצות בשוק העבודה בישראל?

להורדת המסמך המלא

בעשר השנים שבין 2006 ו-2016 נרשם שיפור במצבם של עולי ברית־המועצות לשעבר בשוק העבודה. הכנסתם גדלה בכ-60% והתקרבה לשכר הממוצע במשק. במקביל נרשם גידול בשיעור המועסקים במשלחי יד של צווארון לבן, תוך ירידה בשיעור המועסקים במשלחי יד של צווארון כחול ובמכירות, שירותים ופקידות. יחד עם זאת, עולי ברית־המועצות לשעבר עדיין לא מצליחים לטפס במעלה טבלת השכר — ושכרם נע סביב הממוצע; הם מועסקים בשיעורים נמוכים במשלחי יד של צווארון לבן ובשיעורים גבוהים במכירות, שירותים ופקידות. גם בקרב המועסקים המבוגרים, בגילאי 65 ומעלה, עולי ברית-המועצות לשעבר נותרו במידה מסוימת מאחור — שכרם נמוך משל אשכנזים ומזרחים דור ראשון ושני ושיעור המועסקים במכירות, שירותים ופקידות הינו הגבוה ביותר מבין קבוצות אלה.