מחקר

נייר עמדה: פערי השכר המגדריים בסקר הוצאות משק הבית 2012

נייר עמדה מטעם תכנית "שוות ערך", מוגש לועדת הכספים של הכנסת

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא
נתוני הלמ"ס מראים חד משמעית: נשים מרוויחות %01 מגברים. הפערים מתקיימים בכל משלחי היד, בכל קבוצות הגיל ובכל רמות ההשכלה ואינם מצטמצמים עם השנים. אנו קוראות לשילוב כוחות של כל הגורמים הנוגעים בדבר למיגור פערי השכר בין גברים לנשים בישראל.