מחקר

תקציב משרד הבריאות: יעדים לשנים הבאות

לקראת חקיקת תקציב המדינה לשנת 2013, מציב מרכז אדוה ארבעה יעדים בתחום הבריאות, המלווים בנתונים והסברים. היעד הראשון הוא עצירת הליך ההפרטה במערכת הבריאות הציבורית. להפרטה ממדים רבים. המימד שעליו אנו שמים את הדגש במסמך זה הוא הירידה בהוצאה הציבורית לבריאות והעלייה בהוצאה הפרטית לבריאות, בעיקר תשלומים של משקי בית. היעד השני נוגע לכוח האדם … להמשיך לקרוא תקציב משרד הבריאות: יעדים לשנים הבאות

להורדת המסמך המלא

לקראת חקיקת תקציב המדינה
לשנת 2013, מציב מרכז אדוה ארבעה יעדים בתחום הבריאות, המלווים
בנתונים והסברים.

היעד הראשון הוא עצירת הליך ההפרטה במערכת הבריאות
הציבורית
. להפרטה ממדים רבים. המימד שעליו אנו שמים את הדגש במסמך זה הוא הירידה
בהוצאה הציבורית לבריאות והעלייה בהוצאה הפרטית לבריאות, בעיקר תשלומים של משקי בית.

היעד השני נוגע לכוח האדם במערכת הבריאות הציבורית:
שיפור תנאי התעסוקה של רופאים ואחיות המועסקות במערכת הציבורית,
כדי לשמור על מערכת ציבורית טובה.

היעד השלישי קשור לרמת השירותים במקומות שונים בארץ:
צמצום הפערים בנגישות לשירותי בריאות בין מרכז הארץ ובין הצפון והדרום ובין תושבי
היישובים היהודיים והיישובים הערביים.

היעד הרביעי הוא צמצום הפערים במצב הבריאות בין קבוצות
אוכלוסייה שונות: יהודים וערבים ובעלי רמות הכנסה שונות.