ניתוח מגדרי של תקציבי פעילויות הספורט במועצה אזורית מטה אשר

ניתוח מגדרי של התקציב הוא אסטרטגיה לקידום מעמדן של נשים ולצמצום אי השוויון המגדרי בחברה

להורדת המסמך המלא

הנקודה העיקרית שעולה מניתוח תקציב הספורט של מועצה אזורית מטה אשר, היא היעדר מדיניות
לקידום שוויון מגדרי בספורט ותקציבי ספורט דלים: 86% מעלות פעילות הספורט מקורם בתשלומי
המשתתפים הנגבים על ידי המתנ"ס; תקציב המועצה לפעילות הספורט עומד על כ– 2.5% מעלות
פעולות הספורט. המשאבים המוגבלים הקיימים מנוצלים בעיקר על ידי בנים/גברים. על מנת
לשנות את המצב הזה על המועצה להגדיר את נושא קידום נשים בספורט כנושא מרכזי על סדר
יומה ולפעול לשינוי סדרי העדיפויות בנושא.