מחקר

מאחורי המספרים: סטנדרט בינלאומי להתמודדות רגישת-מגדר עם משבר הקורונה

עיצוב: ליטל ביטון

ארגון האו"ם לנשים פרסם המלצה למדדים כמותיים ב-10 תחומי מדיניות שבהם מדינות צריכות להטמיע נקודת מבט מגדרית ולתת מענה לצרכים הייחודיים של נשים, בדגש על נשים מקבוצות חברתיות שונות. מסמך זה מציע דגשים עיקריים בתחומי מדיניות אלו בהתאמה להקשר הישראלי

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

על רקע משבר הקורונה, ארגונים בינלאומיים מזהירים מנסיגה של שנים אחורה בהישגים שהושגו בעשורים האחרונים בתחום של צמצום פערים מגדריים בדגש על רכישת השכלה על ידי נשים, מניעת אלימות מגדרית והשתלבות בכלכלה ובשוק העבודה. על מנת למנוע זאת נדרשת מדיניות שלוקחת בחשבון את ההשלכות השונות של מגיפת הקורונה על נשים וגברים בכל היבטי החיים.  ארגון האו"ם לנשים פרסם המלצה למדדים כמותיים ב-10 תחומי מדיניות שבהם מדינות צריכות להטמיע נקודת מבט מגדרית ולתת מענה לצרכים הייחודיים של נשים, בדגש על נשים מקבוצות חברתיות שונות. מסמך זה מציע דגשים עיקריים בתחומי מדיניות אלו בהתאמה להקשר הישראלי.

לקריאת המסמך המורחב

למסמך בשפה הרוסית | К документу на русском языке