העלאת קצבת הזקנה: יותר מועיל ויותר צודק

בעד כל האנשים המגיעים לגיל הזכאות לקצבת זקנה ואין להם פנסיה מעבודה או שהפנסיה שלהם נמוכה

אני בעד עולים חדשים. אני בעד זקנים, בין אם הם ותיקים או עולים חדשים. אני בעד עקרות בית שלא עבדו מחוץ למשק ביתן או שלא צברו מספר שנות עבודה מחוץ לביתן שבגינן שילמו דמי ביטוח לאומי ועל כן הן זכאיות רק לקצבת זקנה מינימלית (1,531 ₪ לחודש) וגם זאת רק בגיל 70-68. אני בעד זקנים ערבים וערביות בעלי הכנסות נמוכות שאינם זכאים לקצבת השלמת הכנסה (כך קוראים לקצבת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת זקנה) בגלל בעלותם על פיסת אדמה. אני בעד כל האנשים האחרים המגיעים לגיל הזכאות לקצבת זקנה ואין להם פנסיה מעבודה או שהפנסיה שלהם נמוכה.

לכל האנשים האלה, שאני בעדם, ללא הבדל לאום, ארץ מוצא או מגדר, העלאת קצבת זקנה בסיסית ב-50% (לפי הצעת החוק של זאב אלקין, כפי שדווח בדה מרקר ב-24.5.2016) לסכום צנוע של 2,300 ₪ לחודש הייתה משפרת מעט את מצבם ונותנת להם בסיס מעט איתן יותר, שעליו ניתן להוסיף עבודה במשרה חלקית או, אם מתמזל מזלם, מלאה. התוספת הצנועה הזאת, אין סכנה שהיא "תוריד את המוטיבציה לעבוד" כפי שיש הטוענים, כי גם מ-2,300 ₪ לחודש אי אפשר לחיות. זאת בדיוק הטענה של ארגוני הנכים (שאני בעדם), והם יודעים על מה הם מדברים שכן קצבת נכות בסיסית עומדת כיום על 2,300 ₪ לחודש.

אני בעד העלאת קצבת הזקנה הבסיסית ב-50%, לא בגלל שזה סכום שניתן לחיות ממנו אלא כי יש להעלות את כל הקצבאות — ומוטב להתחיל את הליך ההעלאה בקצבת הזקנה, שהיא קצבה המגיעה לכלל תושבי ישראל.

יש להודות לאביגדור ליברמן על מאבקו לשיפור מצב העולים הזקנים, אולם אם משפרים – וראוי מאד לשפר – יש לשפר לכולם. התמקדותו של ליברמן בהעלאת קצבת השלמת הכנסה במקום בהעלאת קצבה הזקנה הבסיסית מחטיאה את המטרה (אם המטרה היא לשפר את המצב של כל הזקנים בעלי הכנסה נמוכה), וזאת כי השלמת הכנסה הינה קצבה המגיעה למשק הבית ולא ליחיד/ה. אם תועלה קצבת השלמת הכנסה, התוספת החודשית למשק בית תסתכם ב-500 ₪ (לפי הצעת ליברמן) או ב-300 ₪ (לפי האוצר).

ייתכן שנכונה טענתו של ליברמן כי מרבית העולים מברית המועצות לשעבר הספיקו לעבוד מעל 10 שנים בארץ ועל כן ממילא הם מקבלים יותר מקצבת המינימום (אין בידי נתונים היכולים לאשר או להפריך זאת). יתכן שגם טענתו כי רמת הכנסתם בגיל פרישה עדיין נמוכה ועל כן היא מזכה אותם בקצבת השלמת הכנסה נכונה אף היא.

אולם אם נסתכל על כל מקבלי הכנסה נמוכה אחרי גיל הפרישה ולא רק על העולים החדשים, נמצא שתוספת לקצבת הזקנה תועיל להם יותר מתוספת לקצבת השלמת הכנסה: ראשית, היא תגיע לכולם ולא רק לאלה הזכאים להשלמת הכנסה; שנית, היא תגיע לפרט ולא למשק הבית – זאת אומרת לשני בני הזוג. במקרה של שני בני זוג במשק הבית – תוספת ההכנסה לכל אחד לחוד ולמשק הבית תהיה גדולה יותר מתוספת להשלמת הכנסה. נכון: העלאת קצבת הזקנה תעלה יותר לקופת המדינה (זאת אומרת, לנו, משלמי המסים) אולם היא תהיה מועילה יותר וצודקת יותר.

המאמר פורסם גם בעיתון דה-מרקר, 15.6.16