פרויקטים של קבוצת מנהיגות נשים – נעמת מרחב מרכז הגליל 2013/2015

התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות מקומיות

להורדת המסמך המלא

קורס ההכשרה נפתח בהקנייה של מושגי יסוד בכלכלה, במטרה להבהיר את הרלוונטיות והחשיבות של המדיניות הכלכלית לחיים היומיומיים של נשים בישראל. בנוסף, נלמדה בקורס שיטת התקצוב המגדרי ), הבודקת את תרומתם של תחומי מדיניות שונים לקידום שוויון ולמתן מענה Gender Budgeting( לצרכיהם השונים של נשים ושל גברים מקבוצות חברתיות שונות. כמו כן, הקורס הקנה כלים לעבודה עם תקציב המועצה המקומית – כלי הביצוע המרכזי של מדיניות הרשות המקומית, מתוך מטרה להפוך את קריאת התקציב לכלי נגיש, בעזרתו תוכלנה המשתתפות לקדם את מעמדן של נשים ואת המענה על צרכיהן כתושבות. הקורס כלל גם הרצאות שעסקו בשוק התעסוקה ובמערכת השירותים החברתיים בישראל ובחנו את מעמדן של נשים בתחומים אלה. במהלך הקורס התקיימו סדנאות שמטרתן יצירת חיבור בין הידע הנלמד בקורס לבין עשייה לשינוי שתגביר את השוויון בין גברים ונשים ובין קבוצות שונות בכפרים. במסגרת שיתוף הפעולה עם נעמת, שולב קורס ההכשרה עם הקורס למנהיגות נשים של נעמת הצעירה, בהנחייתה של נורית חג’אג’, בתמיכתה של מנהלת הפרויקטים של נעמת, אורלי ביטי וביוזמתה של יו”ר נעמת במרחב, נאדיה חמדאן.