ניתוח מגדרי של תקציב עיריית בת ים – היבטים נבחרים

ספורט, תרבות ופנאי, ייצוג נשים

להורדת המסמך המלא

דו”ח זה כולל ניתוח מגדרי של שלושה תחומים נבחרים במדיניות העירונית בבת ים, אשר נערך על ידי קבוצת נשים תושבות העיר בהובלת היועצת לקידום מעמד האישה, ענת לבנת, ובליווי של מרכז אדוה.

תחום הייצוג נבחר לניתוח מאחר ושיעור הייצוג של נשים במוסדות קבלת החלטות ובתפקידים בכירים הוא גורם חשוב בקידום נושאים הרלוונטיים לנשים ובקידום הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות העירונית.

תחומי התרבות והספורט נבחרו לניתוח בשל העניין שגילו בהם חברות קבוצת הנשים. קבוצת הנשים רואה עצמה כגוף המייצג את קולותיהן של כלל הנשים בעיר, והיא מעוניינת להביא קולות אלה לידיעתם של קובעי המדיניות ולהמליץ על שינויים בהתאם לצרכים העולים מקולות אלה.