מבט מגדרי על התכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) לשנת 2015

הערות מגדריות על התכנית הכלכלית לשנת 2015 (חוק ההסדרים) – מסמך הנלווה לספרי התקציב שפורסם על ידי משרד האוצר באוקטובר 2014 .

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

נייר זה מציג הערות מגדריות על התכנית הכלכלית לשנת 2015 (חוק ההסדרים) – מסמך הנלווה לספרי התקציב שפורסם על ידי משרד האוצר באוקטובר 2014 . נייר נוסף – מפורט יותר, שיציג בחינה מגדרית של ספרי התקציב שפורסמו בימים אלו ממש, יפורסם בהמשך.