לא על הפנסיה לבדה

בטחון סוציאלי בגיל הפרישה והעלאת קצבת הזקנה 2014

להורדת המסמך המלא

קואליציית שותפות – ארגוני נשים לקידום צדק כלכלי ותעסוקתי, יוצאת בקריאה להעלות את קצבת הזקנה בחמישים אחוז. קצבת הזקנה הבסיסית עומדת כיום על 1,531 ₪, סכום המהווה 17 אחוזים מהשכר הממוצע במשק – סכום נמוך ביחס ליוקר המחייה וביחס לנהוג במדינות ה- OECD.

קצבת הזקנה היא המנגנון החברתי היעיל ביותר בחילוץ זקנים/ות מעוני. לפי נתוני הביטוח הלאומי, בשנת 2012, כמחצית מהזקנים/ות היו מתחת לקו העוני לאחר קבלת ההכנסה מפנסיה והסדרי ביטוחים פרטיים. לאחר העברת הקצבאות, שהמרכזית בהן היא קצבת הזקנה, שיעור העוני מצטמצם בכמחצית. עדיין, זקנים/ות רבים/ות ממעמדות הביניים נותרים במצב "עוטף עוני" ללא יכולת להתקיים בכבוד ובכך מצטרפים אל כמאתיים אלף זקנים/ות  החיים/ות בעוני. העלאת קצבת הזקנה בכ50%, קרי קצבה בסיסית של כ 2,300 ₪, תוך שמירה על מנגנון התוספות (ותק, דחיית קבלת הקצבה, שאירים, 80+ והשלמת הכנסה), תאפשר לשמור על רמת חיים טובה יותר בגיל זקנה.

יתרונות קצבת הזקנה המורחבת, הכוללת שמירה על התוספות:

•          סיוע ממשי לשכבת גיל שלמה, בכדי שתוכל לחיות בכבוד, בפרט זקנים/ות ממעמד ביניים ומטה הנמצאים/ות כיום מעט מעל לקו העוני. בכך יפחתו תשלומי השלמת ההכנסה וניתן יהיה להפנות את הסכום שנחסך להעלאת הקצבה הבסיסית.

•          הבטחה למימוש טוב יותר של זכויות תושבים/ות אשר השתתפו בשוק העבודה לאורך שנים רבות וכעת מצפים לקבל קצבה בעלת ערך.

•          העלאת הקצבה תטיב עם רבים/ות: נשים העובדות במשק ביתן ו/או מטפלות בתלויים ללא תגמול, נשים המתקיימות מקצבת שאירים ואינן זכאיות להשלמת הכנסה, נשים וגברים ללא רצף תעסוקתי, עולים/ות חדשים/ות ועצמאים/ות ללא הסדרי פנסיה ושכירים/ות שהחלו לחסוך להסדר פנסיה בגיל מבוגר.

מקורות המימון יהיו משולבים: העלאת דמי הביטוח הלאומי שמשלמים/ות מבוטחים/ות, העלאת ההפרשה של המעסיקים ומימון נוסף מהמדינה.