הרצאה מוקלטת: למי נועד החינוך המיוחד

הרצאה מאת עו"ד נוגה דגן-בוזגלו העוסקת ביישום חוק החינוך המיוחד בישראל ובתכנית השילוב תוך דיון בסוגיות של הפרדה מול שילוב, ובקשר בין השיח הטיפולי והגדרת תלמידים "בעלי צרכים מיוחדים" למאפיינים כלכליים-חברתיים של התלמידים ומשפחותיהם. התקיימה ב 2.6.11 בסמינר הקיבוצים במסגרת יום עיון "חינוך והסללה בישראל"