עבודה קהילתית

נשים מקדמות שוויון מגדרי

מסמך זה מסכם את פעילות 'פורום תושבות ברשויות המקומיות' ברמה הארצית והמקומית. הפורום מהווה יוזמה אזרחית של תושבות, יהודיות וערביות, בהובלת מרכז אדוה, בשיתוף נעמת מרחב מרכז הגליל ובתמיכת השגרירות האמריקאית בתל-אביב, ופועל להטמעת חשיבה מגדרית במספר רשויות מקומיות

להורדת המסמך המלא

'פורום תושבות ברשויות המקומיות' הוא יוזמה אזרחית של תושבות, יהודיות וערביות, בהובלת מרכז אדוה, בשיתוף נעמת מרחב מרכז הגליל ובתמיכת US Embassy Tel Aviv . הפורום פועל להטמעת חשיבה מגדרית במספר רשויות מקומיות.

פורום תושבות- יהודיות וערביות- ברשויות המקומיות רואה ב'תקצוב מגדרי' (gender budgeting) כגישה היעילה ביותר ל'הטמעת חשיבה מגדרית' (gender mainstreaming) במדיניות המוניציפלית. תקצוב מגדרי הוא לא רק אמצעי החושף דפוסים של אי שוויון בחלוקת המשאבים אלא גם כלי המאפשר לבצע הקצאה יעילה יותר של כספים לשירותים ציבוריים וכלי המגביר את השקיפות בתהליכי התקצוב. הטמעת חשיבה מגדרית היא אסטרטגיה לצמצום אי השוויון המגדרי באמצעות קידום של מודעות ורגישות מגדרית בזמן קביעת המדיניות וחלוקת המשאבים והתקציבים. פורום התושבות פועל לחיזוק מעמדן של הנשים היהודיות והערביות ברשות המקומית, לקידום שוויון מגדרי ולהתאמת השירותים והמשאבים הציבוריים לצורכיהם השונים של תושביה.

באוקטובר 2014 החליטה הממשלה לאמץ באופן הדרגתי ניתוח מגדרי של תקציב המדינה, כך שבשנת 2018 יתבצע ניתוח מגדרי מלא של כל תקציבי משרדי הממשלה ויחידות הסמך. פריצת דרך זו, המקדמת הטמעת חשיבה מגדרית ברמה הארצית, מחלחלת גם לתהליכי התקצוב של הרשויות המקומיות. הרשות המקומית היא המבצעת העיקרית של המדיניות הממשלתית במספר תחומים מרכזיים, בראשם החינוך והרווחה, המעצבים את חיי היום-יום ואת מבנה ההזדמנויות של תושבים ותושבות.

פורום התושבות במסגרתו הנוכחית מורכב משש רשויות יהודיות וערביות (בית ג'ן, בת ים, טמרה, ירכא, מודיעין ורחובות), ופועל להטמעת חשיבה מגדרית ברשויות המקומיות. התכנית הנוכחית היא המשך של תכנית ארבע-שנתית שפעלה בין השנים 2012-2015 בלמעלה מ-20 רשויות מקומיות, אשר במהלכה עברו פורומים מקומיים של תושבות קורסי הכשרה בכלכלה חברתית ובתקצוב מגדרי שאורגנו על ידי מרכז אדוה. באמצעות הידע שצברו, תוך מתן דגש על תחומי חייהן השונים של נשים, גיבשו הפורומים המקומיים השונים פרויקטים לקידום שוויון מגדרי במדיניות ובתקציבים מוניציפליים, וזאת במטרה להפוך את המדיניות המקומית לרגישה יותר לצרכים של כלל התושבות/ים. במסגרת תכנית זו נרשמו הישגים רבים למשל, פרויקט קידום השכלה גבוהה לנשים מעל גיל 30 בערים רחובות וטירת הכרמל; הטמעת שיקולים מגדריים בקורסי הכשרה לתעסוקה בבאר שבע; התאמת שירותי היכל התרבות לגברים ונשים תושבי/ות אור עקיבא; הקמת מועצת נשים כגורם מייעץ לראש העיר בשפרעם ועוד.

בחוברת זו נבקש להציג את תהליך העבודה וההישגים שרשם פורום תושבות ברשויות המקומיות בשנתיים האחרונות.