השתתפות מיועדת ומענקי איזון למועצות אזוריות, 2012

המימון הממשלתי של מועצות אזוריות בהתנחלויות גבוה, בממוצע, מזה של מועצות אזוריות בתוך הקו הירוק

להורדת המסמך המלא

דו"ח מרכז אדוה על אי שוויון במימון ממשלתי של תקציבים מוניציפאליים, שפורסם השבוע, עורר דיון  ציבורי. בין השאר נשמעה הטענה, כולל ממועצת יש"ע, כי הנתונים עליהם הסתמך הדו"ח אינם משקפים את משקלם הגדול יחסית של מועצות אזוריות בקרב ההתנחלויות, וזאת כאשר ידוע כי המימון לנפש של מועצות אזוריות גבוה משל יישובים רגילים, בגלל, בין השאר, פיזורם הרב של יישובים הכלולים בהן.

 אנו מוצאים לנכון להציג את נתוני המימון הממשלתי של כלל המועצות האזוריות הישראליות, בתוך הקו הירוק ומעבר לו. כפי שניתן לראות, המימון הממשלתי של מועצות אזוריות בהתנחלויות גבוה, בממוצע, מזה של מועצות אזוריות בתוך הקו הירוק.

לוח 1 מציג נתונים על השתתפות ממשלתית בתקציב הרגיל ("השתתפות מיועדת"), המממן בעיקר את תקציב החינוך והרווחה.

לוח 2 מציג את נתונים על מענקי האיזון, שמטרתם להבטיח לכל הרשויות המקומיות משאבים לאספקת "סל" מינימאלי של שירותים מוניציפאליים.