קרנות הפנסיה – התייחסות לטיוטת האוצר

הנחת התשואה במקדם המרה לקצבה והשפעתה על הקצבה בקרנות הפנסיה

להורדת המסמך המלא

"כיוון שההצעה שפורסמה היא תוצאה של מצב קיים בתחום הפנסיה, נתייחס לבעייתיות שמובילה למצב זה, ולמה שחסר במסמך: השפעת המודל הצ'יליאני )או המודל החכ"מ), והנפקת אג"ח מיועדות.

נקודה נוספת היא שהמסמך מתייחס לבעיית הירידה בתשואות על השקעות, ובראשן אגרות חוב ממשלתיות, מאז המשבר הפיננסי בסוף 2008. אולם יש לציין כי מאז יוני 2013 יש שינוי במגמה, בעקבות ההודעה על הפסקת מדיניות ההרחבה הכמותית בארה"ב, ומאז עלו שיעורי התשואה על אג"ח ממשלתיות בארה"ב וגם בישראל. ייתכן שגם מבחינה זו, צעד זה לא נחוץ כלל."

המסמך נכתב ע"י רועי מימרן, כלכלן, יו"ר פורום החוסכים לפנסיה בישראל.