המיסוי בהצעת התקציב 2012-2011 יגביר את האי-שוויון: מכתב לשרי הממשלה מה30.6.2010

המיסוי בהצעת התקציב 2012-2011 יגביר את האי-שוויון שר האוצר ציין כי על מנת לעמוד ביעד הגירעון של 3%, יהיה צורך בשנת 2011 בגיוס מסים בסך 5.4 מיליארד ש"ח. כיוון שהממשלה דבקה במדיניות הפחתת המסים הישירים, המקור הסביר של סכום זה הוא העלאת המסים העקיפים – בלו דלק, מס סיגריות ועוד. מסים עקיפים הם רגרסיביים, משום … להמשיך לקרוא המיסוי בהצעת התקציב 2012-2011 יגביר את האי-שוויון: מכתב לשרי הממשלה מה30.6.2010

להורדת המסמך המלא

המיסוי בהצעת התקציב 2012-2011 יגביר את האי-שוויון


שר האוצר ציין כי על מנת לעמוד ביעד הגירעון של 3%, יהיה צורך בשנת 2011 בגיוס מסים בסך 5.4 מיליארד ש"ח. כיוון שהממשלה דבקה במדיניות הפחתת המסים הישירים, המקור הסביר של סכום זה הוא העלאת המסים העקיפים – בלו דלק, מס סיגריות ועוד. מסים עקיפים הם רגרסיביים, משום שהם מטילים על עשירים ועל עניים תשלום זהה.


מדובר בהמשך של מדיניות מיסוי בלתי-שוויונית. בעשור האחרון הפחיתה הממשלה את המסים הישירים והעלתה את אלה העקיפים. התוצאה: בעוד שהכנסות המדינה ממסים ישירים הלכו וקטנו, מ-58.1% מכלל ההכנסות ממסים ומתשלומי חובה בשנת 2000 ל-48.5% בשנת 2009, ההכנסות ממסים עקיפים גדלו באותה תקופה מ-39.7% ל-48.8%.


מדיניות המיסוי של הממשלה היא מן הבלתי-שוויוניות ביותר בארגון ה-OECD, אליו הצטרפה ישראל לאחרונה. ב-2007, ישראל היתה במקום ה-3 (מתוך 31) בשיעור הכנסות המדינה ממסים עקיפים ובמקום ה-24 בהכנסות ממסים ישירים.


משמעותה של התכנית הכלכלית לשנים 2012-2011 היא שבעלי הכנסות נמוכות ימשיכו לשאת בנטל לא מידתי של מימון הוצאות המדינה, בשעה שבעלי הכנסות גבוהות ימשיכו ליהנות מהפחתות מתמשכות של המסים הישירים.


מסים ישירים ומסים עקיפים כאחוז מסך הכנסות המדינה ממסים ומתשלומי חובה,


2009-2000

 


הערות: 1. ללא מע"מ על ייבוא ביטחוני; 2. לא כללנו נתונים לשנים 2001 ו-2002, שכן הפחתת המסים החלה ב-2003.


מקורות: משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה, דו"ח שנתי 2008, מס' 57, התשס"ט-2009; משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה, הודעה לעיתונות, "בשנת 2009 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות בכ-177.6 מיליארד ₪", 11 בינואר 2010.
מסים ישירים ומסים עקיפים כאחוז מהתמ"ג, ארצות ה-OECD, 2007

 


 

מקור: משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה, דוח שנתי 2008, לוח כ-4.


בברכה,


ד"ר שלמה סבירסקי


מרכז אדוה