פנסיה חובה עכשיו. המלצות הפורום לקידום חוק פנסיה חובה.

יועצים: דב פלג, אריק בן-שחר, ענת הורביץ.

להורדת המסמך המלא

יועצים: דב פלג, אריק בן-שחר, ענת הורביץ.