מחקר

פערי שכר בין נשים וגברים במגזר הציבורי 2014

קרדיט: dreamstime
קרדיט: dreamstime

ניתוח מגדרי של דו"ח הממונה על השכר במשרד אוצר לשנת 2013. נכתב במסגרת פרויקט "שוות ערך" לצמצום פערי שכר מגדריים

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

בשנת 2013 נשים היו כ-47% מכח העבודה האזרחי בישראל וכ-63% מהמועסקים במשרות חלקיות. (הלמ"ס, 2014: לוח 12.1). פערי השכר בין נשים וגברים בכלל המשק עמדו בשנת 2013 על כ-34% לחודש וכ-15.5% לשעה (הלמ"ס, 2014 לוח 12.46).

המגזר הציבורי בישראל הוא המעסיק הגדול ביותר של נשים: נשים מהוות כ- 65% מכלל העובדים בו, בהשוואה לכ-45% מכלל העובדים במגזר הפרטי (הלמ"ס, 15.2.2012). על אף המודעות הגוברת לנושא, במגזר הציבורי קיימים עדיין פערי שכר ניכרים בין נשים וגברים. על כך ניתן ללמוד גם מדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר.

זוהי השנה השלישית שבה מופיע ניתוח מגדרי בדו"ח הממונה על השכר. הרחבת הניתוח המגדרי בדו"ח היא תוצר של פעילותם המשותפת של ארגונים פמיניסטיים בשנים 2011-2010. ארגונים אלה פעלו במסגרת קבוצת פעולה אל מול הממונה על השכר במשרד האוצר, במטרה לשפר את הניתוח המגדרי בדו"חות השנתיים שהוא מפרסם . הממונה על השכר מרחיב את הפילוח המגדרי מדי שנה. כך למשל, השנה נוספו נתונים אודות שכרם של נשים וגברים בשירותי הביטחון.

השנה, כמו בשנה שעברה, הניתוח נערך לגבי כלל עובדי שירות המדינה ובאופן מפורט יותר לגבי מספר דירוגים נבחרים. בנוסף, נערך פילוח מגדרי של מרבית הנתונים העוסקים בעובדים ובעובדות בגופים הציבוריים – מספר עובדים ומשרות, שכר ממוצע, מקבלי שכר נמוך והשלמת הכנסה וחלקיות משרה.

הניתוח המגדרי מרוכז ברובו בפרק נפרד ואינו מקיף את כלל הנתונים בדו"ח. בולט במיוחד העדרו של פילוח מגדרי בשני קצוות סולם השכר- בקרב עובדי קבלן וניתוח חלקי בלבד בקרב בכירים.