עבודה קהילתית

מקדמות שוויון מגדרי ברשויות המקומיות

סיכום תכנית הכשרה ליועצות לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ברשויות המקומיות מכל רחבי הארץ. התכנית נערכה במסגרת הליך התקשרותי עם הרשות לקידום מעמד האישה שבמשרד לשוויון חברתי

לאחרונה הסתיימה תכנית הכשרה בת שישה מפגשים ליועצות לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ברשויות המקומיות מכל רחבי הארץ.
מרכז אדוה הוביל את התכנית ברמה המקצועית וזאת במסגרת הליך התקשרותי שבין המרכז לרשות לקידום מעמד האישה שבמשרד לשוויון חברתי.
בתכנית השתתפו 60 יועצות – יהודיות וערביות – מרשויות שונות ברחבי הארץ. מטרת התכנית הייתה להקנות ליועצות כלים וידע מקצועי בתחום תפקידן ובהתאם לסמכותן החוקית, כך שיפעלו לקידום שוויון מגדרי ברשויות שהן מכהנות בהן. כמו כן, במסגרת התכנית הכירו המשתתפות את עמיתותיהן לתפקיד ולמדו זו מניסיונה של זו, כך שיוכלו להמשיך ולשתף פעולה גם בעתיד.
בין התכנים שנלמדו בתכנית ההכשרה: מושגי יסוד וזרמים מרכזיים בתנועה הפמיניסטית; הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ובתקציבים; מניעה וטיפול באלימות ובהטרדות מיניות; גישה ניהולית לעבודת היועצת (היועצת כאשת חזון וכמנהלת מקצועית); תכנון עירוני ממבט מגדרי; ונשים בשוק העבודה.
לאורך התכנית היה ניסיון ליצור שפה פמיניסטית בקרב היועצות, להצביע על ההשלכות השונות שיש למדיניות הכלכלית על גברים ועל נשים, לחשוף השימושים השונים שגברים ונשים מקבוצות שונות באוכלוסייה עושים במרחב הציבורי ואף למקם את עבודת היועצות בשרשרת ההיסטוריה של המאבקים הפמיניסטים. כמו כן, הושם דגש על האסטרטגיות המרכזיות לקידום שוויון מגדרי, שמיושמות בארץ ובעולם.
ועכשיו משהסתיימה התכנית, ממשיכות היועצות לפעול בשדות השונים, עם ארגז כלים עשיר, לקידום השוויון המגדרי. ברכות והצלחה ליועצות!