מחיר הטיפול: דו"ח על נשים בעבודות הטיפול בישראל

מטרתו המרכזית של מסמך זה היא להביא להכרה ציבורית בחיוניותם של שירותי הטיפול תוך יצירת זיקה בין הערך הכלכלי והחברתי שלהם לתגמול החומרי שניתן בעבורם

להורדת המסמך המלא

בעבר וגם כיום עבודות הטיפול נעשות בדרך כלל על ידי נשים. מדובר בטיפול בילדים, בזקנים, בחולים, בבעלי מוגבלויות, בעניים, במכורים ובנפגעי ונפגעות אלימות על סוגיה. עבודת הטיפול כרוכה במתן תמיכה פיזית לצד מתן תמיכה נפשית ופסיכולוגית. עבודת הטיפול יכולה להיות עבודה בשכר ועבודה שלא בשכר. נשים הן אלה המבצעות את עיקר עבודת הטיפול בתוך הבית, בין בני המשפחה ומבלי שינתן בעבורה תשלום. בנייר זה נתמקד בעבודת הטיפול בשכר – שגם בה, רוב העוסקות הן נשים.

כלכלת השוק ותפיסות פטריארכאליות יצרו הבחנה בין עולם השוק והרווח כספירה גברית, לעולם הטיפול, הבית והיחסים החברתיים כספירה נשית וכעבודה שאין תגמול חומרי בצידה. בפועל חלוקת עבודה זו עברה שינוי כחלק משינוי היחסים בין המשפחה לשוק העבודה. חלק ממטלות הטיפול שנעשו באופן מסורתי על ידי נשים בספירה הביתית, הפכו לחלק מכלכלת השוק. עם זאת, הפיכת עבודת הטיפול לשירות בתשלום לא הביאה להכרה חברתית וכלכלית בערכן של עבודות אלה. מקצועות הטיפול מאופיינים ברובם בשכר נמוך, היעדר ביטחון תעסוקתי, לעתים היעדר תנאים נלווים (תשלום עבור חופשה, מחלה, הבראה), תנאי עבודה קשים ולא תמיד מוסדרים כראוי בחקיקה או בהסכמים קיבוציים, שייכות חלקית, אם בכלל, לארגוני עובדים ויוקרה נמוכה.

המאמר הנוכחי יתמקד בתיאור קבוצה של עבודות טיפול בישראל מבחינת פרופיל המועסקות בהן, תנאי העבודה והתגמול הכלכלי שניתן בעבורן. בעבודה זו נתייחס לעובדות הסוציאליות, עובדות חסות הנוער, סייעות בחינוך המיוחד ובגני הילדים, מטפלות המשפחתונים, מטפלות הסיעוד הביתי והאחיות. עיסוקים אלה מאופיינים ביחסים אישיים בין המטפלת והמטופל/ת – בדרך כלל פנים אל פנים, ובתלות רבה של המטופלים במטפלות. העובדות בתחומים אלה מועסקות לרוב בתנאי עבודה קשים, התגמול שהן מקבלות בעבור עבודתן נמוך ואינו משקף את ערכה החברתי והכלכלי האמיתי של העבודה, אלא נובע בעיקר מכוח המיקוח הנמוך שלהן ושל המטופלים. בתוך קבוצת עיסוקים זאת, יוצאות דופן הן האחיות, שרובן מועסקות עדין במגזר הציבורי בתנאים טובים יותר בהשוואה לעוסקות בעבודות הטיפול האחרות. לאחיות איגוד מקצועי חזק שניהל מאבקים רבים על תנאי העסקתן. כמו כן, העובדה שהאחיות מטפלות בחולים מכלל שכבות האוכלוסייה מהווה קלף מיקוח שלא קיים בתחומים בהם הטיפול מתמקד באוכלוסיות חלשות מבחינה כלכלית וחברתית.