עבודה קהילתית

חיוניות בימי קורונה

משרד הפנים הכיר ביועצות לקידום מעמד האשה כעובדות חיוניות שחובה להעסיקן והחזיר אותן לעבודה

תכנית ההשתלמויות לפורומים האזוריים של היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות ובמועצות הינו פרויקט משותף של מרכז אדוה, איגוד היועצות, ומרכז השלטון המקומי. מטרות הפרוייקט הן להרחיב את הפלטפורמה ללמידת עמיתות, להגדיל את סל הכלים המקצועיים, ליצור הזדמנויות להכרות עמוקה ומשמעותית בן יועצות שיאפשרו שיתופי פעולה ביניהן ולחזק את השפעת פעולות הנהלת האיגוד מול מקבלי החלטות.

גם בימי קורונה ושיתוק המשק, קיימנו את מפגשי הפורומים בצורה וירטואלית כמובן. אף על פי שרוב היועצות הוגדרו כעובדות לא חיוניות, הן המשיכו להיפגש בזומים, וואטסאפים וטלפונים כדי לתמוך אחת בשנייה, לשתף ביוזמות שכל אחת מקיימת ולתכנן פעולות להכרה בתפקיד היועצת לקידום מעמד האישה כעובדת חיונית.

בפגישות אלו, היועצות העלו את הצורך לשלב נשים בתהליכי קבלת ההחלטות במטות שהוקמו על מנת להביא את קולותיהן וצרכיהן של קבוצות שונות של נשים בקהילה.

בין היוזמות והצרכים שעלו: הפעלת מרכז מקוון של מידע ייעודי לנשים, טיפול באלימות הגוברת כלפי נשים על ידי היותן כתובת לנשים שאינן פונות לרווחה ו/או למרכזי הסיוע ולנתב את הפונות לקבלת המענים לצרכיהן, פעולות שונות של תמיכה עבור מגוון קבוצות של נשים הנמצאות לבד: נשים מבוגרות החיות לבד, גרושות ואמהות חד הוריות הצריכות עזרה עם השהות הממושכת לבד עם ילדים, הפנייה ליועץ משפטי בנושא משמרות הילדים, זכויות נשים בעבודה, טיוב קשר ופלטפורמת נטוורקינג עם נשות בעלות עסקים קטנים אשר חלקן חד הוריות ועוד.

היועצות פנו במכתב לראשי רשויות, מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל השלטון המקומי ופירטו את הפעולות שהן מקיימות. בנוסף הגישו עתירה לבג"צ באמצעות עמותת איתך-מעכי על מנת להכיר בתפקיד היועצת למעמד האישה כעובדת חיונית ולהחזיר את היועצות לעבודה.

אתמול, 26 באפריל, בעקבות הבג"צ הכיר משרד הפנים ביועצות כעובדות סטטוטוריות שחובה להעסיקן והחזיר אותן לעבודה. זהו הישג אדיר! פרי עבודת צוות מרשימה בין היועצות ושיתוף פעולה פורה עם ארגונים מהחברה האזרחית. ברכות ליועצות!