נשים ערביות בשוק העבודה

תמונה אודות מעמדן של הנשים הערביות בשוק העבודה, החסמים והמכשולים העומדים בפני השתלבותן בשוק העבודה והצעות להסרתם

להורדת המסמך המלא

לא אחת השמיעו בכירים מקרב דרג מקבלי ההחלטות הצהרות בדבר החשיבות שהם רואים בקידומן של נשים בכלל, והנשים הערביות בפרט, כגורם הכרחי בקידומה של כלל החברה. ואולם, בין השמעתן של הצהרות אלו לבין ביצוען המרחק רב, ואין לנו היום אלא להגדיר את מעמדן הכלכלי, החברתי והפוליטי של הנשים הערביות כאחד הירודים בחברה, אם לא הירוד שבהם.

בשנת 2005 נשים ערביות היוו רק 5.6% מתוך כלל הנשים בכוח העבודה האזרחי (הלמ"ס, 2005). שיעור השתתפותן של נשים ערביות בכוח העבודה האזרחי כמעט ולא השתנה בעשור האחרון, בשנת 1995 עמד שיעור זה על 16% ובשנת 2005 על 18% (הלמ"ס 2005). לעומת זאת, שיעור השתתפותן של נשים יהודיות בכוח העבודה האזרחי בשנת 2005 עמד על 55.8% (הלמ"ס, 2005).

רבים ממיחסים את המצב העגום של הנשים הערביות בשוק העבודה לגורמים תרבותיים. להלן נציג רשימה של חסמים, לא תרבותיים, אשר מונעים מהנשים הערביות להשתלב בשוק העבודה.