מחקר

לקראת בחירות 2015: בוחרים צדק חברתי בבריאות

נייר עמדה של המטה הציבורי לשוויון בבריאות על יוזמות חקיקה שונות וצעדי מדיניות שניתן לקדם כבר בכנסת ובממשלה הבאות על מנת לחזק ולהגביר את השוויון במערכת הבריאות הציבורית

להורדת המסמך המלא

רשת הביטחון החברתית שאמורה לשמור על בריאותנו הולכת ונמתחת, הולכת ונקרעת. נטל הבריאות על הכיס הפרטי עולה; המערכת הציבורית נתונה בעומס יתר; הרפואה הפרטית מפוררת את הרפואה הציבורית; המעמד הבינוני בורח מהמערכת הציבורית, בעוד המעמד הנמוך וקבוצות חברתיות חלשות מתקשים לממש את זכותם השווה לבריאות. כל אלה תורמים להעמקת הפערים בבריאות ולאובדן אמונו של הציבור במערכת שלה הוא משלם ממיטב כספו. אם לא נפעל במהירות ובנחרצות, ייפרמו החוטים הדקים המקנים מובן למונח "ערבות הדדית", המערכת הציבורית תתפרק, וכל קבוצה ויחיד יופקרו לגורלם.

בכנסת ובממשלה היוצאות היו כמה יוזמות חקיקה ומדיניות שחשפו את הסוגיות המרכזיות המחלישות את מערכת הבריאות הציבורית, וניסו להציע דרכים שתכליתן להחזירה לדרך המלך: ועדת אלאלוף "למלחמה בעוני", ועדת גרמן "לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית", ועדת אפק "לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום", ולבסוף, ועדת גרוטו לבחינת שירותי הרפואה בצפון (עדיין פועלת). מרבית ההמלצות היו חיוביות, אם כי ברובן חסרות יכולת לחולל שינוי מבני. למרות מתינותן, מרבית ההמלצות לא מומשו בשל פירוק הממשלה והתפזרות הכנסת.

בנייר זה נפרט יוזמות חקיקה שונות וצעדי מדיניות שניתן לקדם כבר בכנסת ובממשלה הבאות. חלק מהיוזמות נכללו במתווה להצלת מערכת הבריאות הציבורית שהגישו כמה מהארגונים החתומים על נייר זה לוועדת גרמן, אחרות עלו כהצעות חוק או כהמלצות לשינוי מדיניות בממשלה, באקדמיה או בחברה האזרחית.