טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית ותקציב משרד הבריאות

נייר עמדה משותף למרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם

להורדת המסמך המלא

פרק הבריאות בחוק ההסדרים לשנת 2015, שנכתב בעקבות המלצות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, מנסה להתמודד עם בעיית ההרחבה המדאיגה של שירותי הבריאות הפרטיים. למרבה הצער, החוק אינו מציע ביטול של ביטוחי הבריאות המשלימים המשווקים על-ידי קופות החולים; הוא גם לא מציע הכנסת חלק מהשירותים המוצעים בביטוחים אלה לסל הבסיסי. במקום זאת הוא מציע לרסן את הגידול בהיקף הפעילות הפרטית של בתי החולים הכלליים הפרטיים באמצעות הטלת היטלים כספיים על כל פעילות פרטית העולה בהיקפה על הפעילות של בתי החולים הכלליים הפרטיים בשנת 2013.