וידאו

הרצאה מוקלטת: אי-שוויון בין המרכז והפריפריה בישראל

ההרצאה ניתנה במסגרת סמינר הסטודנטים והתושבות של מהפך-תע'ייר, שותפות יהודית פלסטינית לשינוי חברתי קהילתי, בדצמבר 2015 בנס עמים