הנחת התשואה במקדם המרה לקצבה והשפעתה על הקצבה בקרנות הפנסיה

מסמך זה מתייחס לטיוטת נייר עמדה שפירסם האוצר בנושא הנחת התשואה במקדם ההמרה לקצבה. המסמך מוגש מטעם מרכז אדוה ופורום החוסכים לפנסיה בישראל

להורדת המסמך המלא

משנות התשעים בוצעו מספר רפורמות בשוק החסכון הפנסיוני. בראשן המעביר מקרנות פנסיה בשיטת צבירת זכויות (Defined Benefit) המקובלת בקרנות הפנסיה הותיקות, לשיטה המכונה בשם הציני Defined Contribution בה החוסך יודע רק מה יפקיד אך לא מה יקבל; העברת עובדי המגזר הציבורי מפנסיה – תקציבית לפנסיה צוברת; והפחתת הנפקת אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה, מ 18% ל 38% . הצירוף של שינויים אלו נתפס כהסתלקות המדינה הן מאחריות ישירה – לנושא הפנסיה והעברתו למגזר הפרטי ולשוק ההון, וגם הן ממחויבות למרכיב הערבות ההדדית בהקשר הבין דורי שלה.
אנו נציע כאן שינוי מדוד שלהערכתנו תועלתו מרובה בהרבה מעלותו. ההצעה מבוססת על הצעה שהגיש "פורום החוסכים לפנסיה בישראל" במספר הזדמנויות.
בהנחה שמסלולי החסכון בקרנות הפנסיה החדשות יחולקו במסגרת המודל הצ'יליאני לקבוצות גיל שונות, מסלולי החסכון לחוסכים המבוגרים יזכו לשעור גבוה יותר של הנפקת אג"ח ממשלתיות מיועדות למשל, 58% לחוסכים – מגיל 58 ומעלה, ו 18% למקבלי קצבה בפועל. – כך, יזכו החוסכים המבוגרים והפנסיונרים לתשואה סבירה, לדוגמא ה 0.05% הקיימים כיום באגרות חוב – מיועדות מסוג "ערד", וחסרת סיכון. כמו כן, מרגע שכספי הפנסיונרים בפועל מושקעים 18% באג"ח מיועדות, החשיפה שלהם לשערי הריבית בשוק ההון נמוכה יותר, ולכן סביר להניח שלא יהיה כלל צורך מובהק בהתאמת מקדמי הקצבה לשיעורי התשואה הקיימים בשוק. במסגרת זו ניתן יהיה להנפיק אג"ח מיועדות למסלולי החוסכים המבוגרים גם בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים, שכיום אין להם אג"ח מיועדות (פרט לאג"ח ח"ץ שהונפקו עבור פוליסות מבטיחות תשואה שהונפקו בעבר).