נייר מדיניות

האתגר לנבחרים

החזרת מערכת הבריאות למסלול הציבורי

להורדת המסמך המלא

בפני הנבחרים החדשים החורטים על דגלם את הגברת הצדק החברתי ניצב אתגר גדול: החזרת מערכת הבריאות לפסים הציבוריים שמהם היא הורדה. כידוע, זהו האתגר איתו התמודדה ועדת גרמן: אם תאושרנה המלצותיה על-ידי הממשלה החדשה, הן יוכלו לתרום לתיקון המצב, אולם רק בשוליים. המכשולים העיקריים בדרך לבנייה מחדש של מערכת הבריאות הציבורית עדיין יישארו על כנם.