מחקר

תעשיית תיירות המרפא במסגרת בתי החולים הציבוריים פוגעת במערכת הבריאות בישראל

לקראת דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת ביום שלישי הקרוב (13/5/14) בנושא תיירות מרפא, ועל רקע הדיונים בוועדת גרמן, מפרסמים מרכז אדוה, האגודה לזכויות האזרח וארגון 'רופאים לזכויות אדם' נייר עמדה, הקורא שלא לאפשר פעילות של תיירות מרפא במסגרת בתי החולים הציבוריים

להורדת המסמך המלא
לדברי הארגונים החתומים, על רקע המחסור הבולט בתשתיות רפואיות ובכוח אדם רפואי המאפיין את מערכת הבריאות, מביאה תעשיית תיירות המרפא לפגיעה בזמינות ובאיכות הטיפול עבור תושבי ישראל; מייצרת תמריץ כלכלי לבתי החולים ולרופאים להעדיף את המטופל התייר על פני המטופל הישראלי; ומביאה להארכת התורים ולהגברת העומס, שהינו רב ממילא. 

 

בנוסף מצביעים הארגונים על הבעייתיות שבכניסת כסף פרטי אל תוך המערכת הציבורית, המקשה על העמדת פיקוח אפקטיבי מצדם של משרד הבריאות וגופי הרגולציה, ועלול אף להביא להתנהלות בלתי תקינה עד כדי התפתחותה של "כלכלה שחורה" בלב ליבה של מערכת הבריאות הציבורית.
לטענת הארגונים, הסיבה המרכזית להתפתחותה של תיירות המרפא בבתי החולים ציבוריים בישראל נעוצה במצוקה התקציבית בה שרויים בתי החולים, המשתמשים בהכנסות הטיפול בתיירים רפואיים כהשלמת הכנסה עבור בית החולים וכאמצעי לתשלום שכר גבוה לרופאים.

לאור זאת, במקום למסד ולהרחיב את התיירות הרפואית במסגרת בתי החולים הציבוריים, קוראים הארגונים לוועדת גרמן לפעול להזרמת תקציבים מספקים לבתי החולים הציבוריים, שישמשו לפיתוחה והרחבתה של מערכת הבריאות לטובת תושבי ישראל.