הערות רבנים למען זכויות אדם ומרכז אדוה בנושא מס הכנסה שלילי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני

הם התכוונו לתשלום שייעשה דרך מערכת המס למשקי בית בעלי הכנסה שנתית נמוכה מרף המס. הרעיון היה להבטיח לכל משק בית הכנסה מינימאלית שאותה הוא יוכל להגדיל באמצעות עבודה, עד לתקרה מסוימת (בדוגמא שנתן פרידמן – עד פעמיים המענק), שבה הסיוע ייפסק.

להורדת המסמך המלא
הם התכוונו לתשלום שייעשה דרך מערכת המס למשקי בית בעלי הכנסה שנתית נמוכה מרף המס. הרעיון היה להבטיח לכל משק בית הכנסה מינימאלית שאותה הוא יוכל להגדיל באמצעות עבודה, עד לתקרה מסוימת (בדוגמא שנתן פרידמן – עד פעמיים המענק), שבה הסיוע ייפסק.