מחקר

לצמצם היום את פערי המחר:יעדים לצמצום פערים בבריאות

הדו"ח מפרט עקרונות בסיס ליצירת תוכנית לאומית לצמצום פערים בבריאות ובשירותי בריאות בישראל, ומבקש להביא לידי כך שהבעיה של פערים בבריאות תוכר כבעיה לאומית וכי ינקטו צעדים ברמה הלאומית, ע"י פעילות בין משרדית של הממשלה, לצורך קידום תוכנית לאומית.  

להורדת המסמך המלא

הדו"ח מפרט עקרונות בסיס ליצירת תוכנית לאומית לצמצום פערים בבריאות ובשירותי בריאות בישראל, ומבקש להביא לידי כך שהבעיה של פערים בבריאות תוכר כבעיה לאומית וכי ינקטו צעדים ברמה הלאומית, ע"י פעילות בין משרדית של הממשלה, לצורך קידום תוכנית לאומית.