מקום-מגורים ורמת שכר בישראל, 1995. ד"ר שלמה סבירסקי וירון יחזקאל. מאי 1998.

שכר ממוצע לפי יישוב ולפי מין ושיעור מקבלי שכר מינימום, לפי יישוב.