כספי הפנסיה – מביטחון לעובדים לביטחון להון

החיסכון הפנסיוני נועד להעניק לעובדים ולעובדות מקור הכנסה יציב לתקופה שלאחר הפרישה
מעבודה. מאז 1995 , ייעוד זה הולך ומפנה מקומו לייעוד שונה: הבטחת אשראי למגזר העסקי
והבטחת הכנסות נאות לחברות הביטוח המנהלות את קרנות הפנסיה החדשות.

להורדת המסמך המלא

החיסכון הפנסיוני נועד להעניק לעובדים ולעובדות מקור הכנסה יציב לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. מאז 1995, ייעוד זה הולך ומפנה מקומו לייעוד שונה: הבטחת אשראי למגזר העסקי והבטחת הכנסות נאות לחברות הביטוח המנהלות את קרנות הפנסיה החדשות.