בתקשורת

אופקים: כרוניקה של הפקרה ידועה מראש – ראיון עם פרופ' מאיר עמור

ראיון עם פרופ' מאיר עמור בתוכניתו של רינו צרור, גלי צה"ל

ראיון בעקבות מסמך מאת מרכז אדוה וקולקטיב מזרחי-אזרחי, המראה כיצד הפקרתם של תושבי.ות אופקים ב-7 באוקטובר ובחודשים שאחריו היא המשך ישיר להזנחה מדינתית מתמשכת המאפיינת את המקום ודומים לו עוד מראשית הקמתו.