מחקר

יעדים לתיקון החינוך: לקראת קידום כלל התלמידים בישראל

לא בעיות של ארגון וניהול הן האחראיות להישגים הנמוכים של תלמידי ישראל, אלא האי-שוויון העמוק בתוך מערכת החינוך. מסמך חדש מציג תכנית פעולה מפורטת לקידום כלל התלמידים בישראל

להורדת המסמך המלא

מסמך זה נכתב במטרה לשנות את כיוון הדיון הציבורי בנעשה במערכת החינוך ובעקבות
זאת, את מדיניות החינוך.

הנחת המוצא שלנו היא שמערכת החינוך, כפי שהיא פועלת כיום, רק מנציחה בכל דור מחדש את האי שוויון ואת ההישגים הדלים של מרבית התלמידים. בו בזמן, אנו מאמינים באמונה שלמה כי כל תלמידי ישראל יכולים להגיע להישגים הנורמטיביים הגבוהים ביותר וכי ניתן לשנות את מערכת החינוך כך שהם אכן יגיעו לכך.

בעוד מרבית המשתתפים בדיון בנושאי חינוך מתרכזים בסוגיות של ארגון וניהול, פועלים כבר היום בישראל בתי־ספר המוכיחים יום־יום שכל התלמידים יכולים להגיע להישגים נורמטיביים ואף גבוהים יותר, וכי בישראל קיים ידע ונסיון היכולים לשמש כבר היום כדי לשנות את מערכת החינוך בכיוון הנדרש.

שני מחבריו של מסמך זה היו שותפים פעילים ביסודו של בית־הספר קדמה בירושלים, הפועל בלב שכונת פת־קטמונים, ואשר מאז שהחל בפעילותו, בשנת 1994, העמיד מחזור אחר מחזור של בוגרים שרובם הגדול מחזיקים בתעודת בגרות המקנה כניסה למוסדות אקדמיים. בוגרי קדמה מצויים בשלבים שונים של לימודים אקדמיים, וחלק מהם כבר לומד לתארים מתקדמים. בית־הספר עושה כל זאת תוך יצירת אווירה של ביתיות, סולידריות וגאווה. אנו מודים לקלרה יונה־משומר ולצוות המורות והמורים של בית־הספר, על ההשראה שסיפקו לחיבורו של מסמך זה.

המסמך שלהלן מסתייע גם בהתנסויות של ארצות אחרות. העניין הפוליטי הרב שעוררו המבחנים המשווים הבינלאומיים הוליד גם השוואות בין מערכות החינוך השונות, תוך התמקדות באותן מערכות שהגיעו להישגים הגבוהים ביותר. אנו ספקנים מאוד לגבי היכולת להעתיק "מודלים חינוכיים" מארץ לארץ, בין השאר בגלל המורכבות הרבה של הגורמים המעצבים את המתרחש בכיתה. יתרה מזאת, כל השוואה בינלאומית מעלה, כי ישנן דרכים שונות להגיע ליעד של הישגים גבוהים במבחנים הבינלאומיים. עם זאת, מערכות חינוך מעוצבות במידה רבה על ידי מדיניות מקרו־פוליטית, ובתחום זה ניתן בהחלט ללמוד מארצות אחרות. כך, למשל, המדיניות של אי הפרדה בין תלמידים לפי רמות הישגים – הסללה – היא בראש ובראשונה מדיניות מקרו־פוליטית, המתבססת על ערכים של דמוקרטיה, שוויון וסולידריות. ערכים אלה הם אוניברסליים וניתן בהחלט לפעול לפיהם בכל מקום.

אנו סבורים שמה שנדרש כיום הוא לא ידע חדש על "כיצד עושים זאת", אלא נכונות פוליטית לעשות זאת. אנו מקווים כי ביסוס התחושה כי הדבר ניתן לביצוע יתרום לקידום הנכונות לעשות את השינויים הדרושים.